Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
- Znasz takie dni, kiedy człowiek dostaje trzęsionki?
- To to samo, co chandra?
- Nie - odpowiedziała zwolna. - Chandrę ma się wtedy, jak człowiek tyje albo jak za długo pada deszcz. Jest się smutnym, nic więcej. Ale trzęsionka to coś okropnego. Boisz się i pocisz jak cholera, a nie wiesz, przed czym masz stracha. Tyle, że ma się stać coś złego, a nie wiesz, co. Miałeś takie uczucie?
— Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
Reposted fromnazwabyla nazwabyla
4753 d261 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse
3260 9e5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9124 b1e9 500
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie

Ogromnie chciała być równie beztroska jak jej rówieśnice, mieć takie samo jak one próżne przekonanie o własnej nieśmiertelności. Pragnęła niefrasobliwości swoich piętnastu lat, ale starając się ja osiągnąć, czuła pęd mijającego czasu. I tak ciężar konsekwencji stawał się wręcz nieznośny, a jaj myśli wirowały coraz szybciej, po coraz węższych kręgach.

— Paolo Giordano, Samotność liczb pierwszych
Reposted frombylejaka bylejaka
Ostatnio mam twarz smutnego idioty i nie mam ochoty do śmiechu. Jest zbyt ładna pogoda i mam zbyt zbolałą duszę, żeby się cieszyć.
— Tomek Beksiński
Reposted frombylejaka bylejaka

Dwa dni spędziłam na klikaniu w kolejne przepisy kulinarne i czuję, że wyskakuje mi taka nerwowa fałda intelektualna – porozwijaj się, porozwijaj! A ja stoję z rozłożonymi rękami i mówię: „no, ale jak mam się rozwijać, skoro właściwie nie wiem, w którym kierunku chciałabym pójść?”

— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frombylejaka bylejaka
4832 364e
Reposted fromnazwabyla nazwabyla
7018 f5af 500
Reposted frommiischa miischa viadusz dusz
Pan Bóg wcale nie potrzebuje nas karać, proszę pani, bo my sami robimy wszystko, aby się ukarać!
— Agatha Christie – Zatrute pióro
Reposted frompuella13 puella13
It's so easy to be a poet and so hard to be a man.
— Bukowski
Reposted fromnazwabyla nazwabyla
6611 f8ed
Reposted fromartpseudo artpseudo
Otóż albo jesteśmy parą, albo nie. Jak jesteśmy to nie tylko włazimy sobie na głowę, ale też na ramiona, piersi, tułów, ręce, nogi, płuca, nerki, serce, też na flaki, mózg, ślepą kiszkę. Do zesrania, uduszenia, utraty wszystkiego - swoistości, indywidualności i wolności zwłaszcza.
— J. Pilch - Zuza albo czas oddalenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
Rozmaicie wiodło się poetom podczas egzaminów. Przed kolokwium z języka starocerkiewnego (...) Jalu Kurek miał prawo do obaw - przedmiot zupełnie go nie interesował, a sam student poświęcił niewiele czasu, aby zgłębić tajniki tejże mowy (...) Profesor Taszycki już po kilku minutach egzaminu powiedział do niego: "Pan poeta, pan poeta. Rzeczywiście, po co to panu? Nic pan nie umie, ale daję panu dostatecznie. Niech pan już raczej pisze wiersze. Bo tego, co pan przyszedł zdawać, i tak się pan nigdy nie nauczy".
— Remigiusz Piotrowski, Literaci w przedwojennej Polsce. Pasje. Nałogi. Romanse
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

003. Misery loves company? | Columbine

Każdy, kto zgłębia tematykę masakry w Columbine High School, na pewno nie raz zadał sobie pytania: czyj to był pomysł? Kto był liderem?
Reposted fromhighpriestess highpriestess
Niektórzy ludzie z konieczności schodzą na manowce, ponieważ właściwej drogi w ogóle dla nich nie ma.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Literatura nie jest w ogóle powołaniem, tylko przekleństwem (...) Kiedy zaczyna się czuć to przekleństwo? Wcześnie, straszliwe wcześnie. W czasie, gdy należałoby słusznie żyć jeszcze w spokoju. Człowiek zaczyna czuć się napiętnowany, w zagadkowej sprzeczności z innymi; przepaść (...) dzieląca od ludzi, pogłębia się coraz bardziej. Przychodzi samotność i odtąd nie ma już porozumienia. 
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
czując ból w sercu i w jajach
— J. K. Rowling "Trafny wybór"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl