Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4832 364e
Reposted fromnazwabyla nazwabyla
7018 f5af 500
Reposted frommiischa miischa viadusz dusz
Pan Bóg wcale nie potrzebuje nas karać, proszę pani, bo my sami robimy wszystko, aby się ukarać!
— Agatha Christie – Zatrute pióro
Reposted frompuella13 puella13
It's so easy to be a poet and so hard to be a man.
— Bukowski
Reposted fromnazwabyla nazwabyla
6611 f8ed
Reposted fromartpseudo artpseudo
Otóż albo jesteśmy parą, albo nie. Jak jesteśmy to nie tylko włazimy sobie na głowę, ale też na ramiona, piersi, tułów, ręce, nogi, płuca, nerki, serce, też na flaki, mózg, ślepą kiszkę. Do zesrania, uduszenia, utraty wszystkiego - swoistości, indywidualności i wolności zwłaszcza.
— J. Pilch - Zuza albo czas oddalenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
Rozmaicie wiodło się poetom podczas egzaminów. Przed kolokwium z języka starocerkiewnego (...) Jalu Kurek miał prawo do obaw - przedmiot zupełnie go nie interesował, a sam student poświęcił niewiele czasu, aby zgłębić tajniki tejże mowy (...) Profesor Taszycki już po kilku minutach egzaminu powiedział do niego: "Pan poeta, pan poeta. Rzeczywiście, po co to panu? Nic pan nie umie, ale daję panu dostatecznie. Niech pan już raczej pisze wiersze. Bo tego, co pan przyszedł zdawać, i tak się pan nigdy nie nauczy".
— Remigiusz Piotrowski, Literaci w przedwojennej Polsce. Pasje. Nałogi. Romanse
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

003. Misery loves company? | Columbine

Każdy, kto zgłębia tematykę masakry w Columbine High School, na pewno nie raz zadał sobie pytania: czyj to był pomysł? Kto był liderem?
Reposted fromhighpriestess highpriestess
Niektórzy ludzie z konieczności schodzą na manowce, ponieważ właściwej drogi w ogóle dla nich nie ma.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Literatura nie jest w ogóle powołaniem, tylko przekleństwem (...) Kiedy zaczyna się czuć to przekleństwo? Wcześnie, straszliwe wcześnie. W czasie, gdy należałoby słusznie żyć jeszcze w spokoju. Człowiek zaczyna czuć się napiętnowany, w zagadkowej sprzeczności z innymi; przepaść (...) dzieląca od ludzi, pogłębia się coraz bardziej. Przychodzi samotność i odtąd nie ma już porozumienia. 
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
czując ból w sercu i w jajach
— J. K. Rowling "Trafny wybór"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
1860 1f34 500
Tove Jansson, mama Muminków
Reposted fromslowostwor slowostwor
4786 d2c0 500
Nie rozmawiaj z nieznajomymi ("Mistrz i Małgorzata")
Reposted fromslowostwor slowostwor
6564 25df 500
Tomasz Mann, Pajac
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Spojrzała uważniej na syna. Sprawiał wrażenie istoty z innego świata w tym krajobrazie przesyconym rześkim, chłodnym powietrzem. Jego rysy wydawały się zbyt delikatne na tle poszarpanych zboczy gór, widniejących w tle; jego skóra – bielsza nawet od śniegu. Nie pasuje do tego miejsca, pomyślała Lacy, i nagle dotarło do niej, że podobna refleksja nachodziła ją na widok Petera bez względu na to, gdzie się w danej chwili znajdował.
— Jodi Picoult, "Dziewiętnaście minut"
Reposted fromhighpriestess highpriestess
William S. Burroughs and Ginger.
"Like all pure creatures, cats are practical."
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Dorośli nie pamiętają, tego jak to jest być dzieckiem. Naprawdę nie pamiętają, wierz mi. Zapomnieli o ile większy wydawał się wtedy świat. Jak trudno było wdrapać się na krzesło. I jak to było zawsze patrzeć do góry. Zapomnieli.
Już tego nie wiedzą. Ty też zapomnisz. Czasem dorośli opowiadają, jak to było pięknie być dzieckiem. Nawet marzą o tym, by znów nim być. Ale o czym marzyli, będąc dziećmi?Jak myślisz? Sądzę, że marzyli o tym, by w końcu dorosnąć.
— Cornelia Funke – Król złodziei
Reposted frompuella13 puella13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl